Hopp til innhold

Lov om tannhelsetjenesten

Vi ser nærmere på lov om tannhelsetjenesten

  1. Fylkeskommunen er ansvarlig for at tannhelsetjenester, herunder spesialisttjenester, i rimelig grad er tilgjengelige for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket.
  2. Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen. Den skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til:
    • barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år
    • psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon
    • grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie
    • ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret