Hopp til innhold

Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven)

Vi ser nærmere på lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven)

 1. Denne loven har til formål å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge dem og motvirke at de overføres i befolkningen. I tillegg skal den motvirke at slike sykdommer føres inn i Norge eller føres ut av Norge til andre land.
 2. Loven skal sikre at helsemyndighetene og andre myndigheter
  setter i verk nødvendige smitteverntiltak og samordner sin
  virksomhet i smittevernarbeidet.
 3. Vaksinasjon av barn og/eller obligatorisk vaksinasjon av hele eller deler av befolkningen kan være nødvendige tiltak for å begrense utbredelsen av smittefarlige sykdommer.
 4. Loven gir også myndighetene hjemmel for
  • å nekte personer å oppholde seg utenfor bestemte områder
  • eller delta i organisert samvær med andre, for eksempel i barnehage, skole og/eller møter
  • pålegg om andre nødvendige forholdsregler