Hopp til innhold

Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven)

Vi ser nærmere på lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven)

 1. Formålet med loven er
  • å sikre at etablering og gjennomføring av psykisk helsevern skjer på en forsvarlig måte og i samsvar med grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper
  • å sikre at de tiltakene som er beskrevet i loven, tar utgangspunkt i pasientens behov og respekten for menneskeverdet.
 2. Loven gjelder både undersøkelse og behandling av mennesker med psykiske lidelser.
 3. Loven forutsetter videre
  • at den faglig ansvarlige skal være lege med spesialistgodkjenning eller klinisk psykolog med relevant praksis
  • pasientens rett til advokat eller fullmektig, for eksempel ved klage