Hopp til innhold

Lov om legemidler mv. (legemiddelloven)

Vi ser nærmere på lov om legemidler mv. (legemiddelloven)

  1. Denne loven gjelder legemidler og visse andre varer til medisinsk bruk.
  2. Med legemidler forstås i denne lov stoffer, droger og preparater som er bestemt til eller utgis for å brukes til å forebygge, lege eller lindre sykdom, sykdomssymptomer eller smerter, påvirke fysiologiske funksjoner hos mennesker eller dyr, eller til - ved innvortes eller utvortes bruk - påvise sykdom.
  3. Loven forutsetter således offentlig godkjenning og markedsføring av alle nye preparater.