Hopp til innhold

Lov om helsepersonell mv. (helsepersonelloven)

Vi ser nærmere på lov om helsepersonell mv. (helsepersonelloven)

 1. Lovens formål er å bidra til
  • sikkerhet for pasienter og kvalitet i helsetjenesten
  • tillit til helsepersonell og helsetjeneste
 2. Loven gjelder alt helsepersonell og alle virksomheter som yter helsehjelp.
 3. Loven pålegger helsepersonell:
  • øyeblikkelig hjelp
  • pliktmessig avhold
  • undersøkelsesplikt i forbindelse med straffbare forhold - for eksempel blodprøvetaking ved mistanke om promillekjøring