Hopp til innhold

Elevene sitt skolemiljø : Kapittel 9a i lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Vi ser nærmere på kapittel 9a i lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) - elevane sitt skolemiljø

  1. Elever i grunnskolen og i den videregående skolen har nå fått sin egen ”arbeidsmiljølov”, jf. opplæringslovens § 9a-1.
  2. Paragrafen skal sikre bl.a.:
    • elever, lærlinger og lærekandidater rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring
    • at skolene planlegges, bygges, tilrettelegges og drives slik at det blir tatt hensyn til elevenes trygghet, helse, trivsel og læring
    • at skolen aktivt og systematisk arbeider for å fremme et godt psykososialt miljø der den enkelte eleven kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet