Hopp til innhold

Obstipasjon: Hvordan stille diagnosen?

Pasientens sykdomshistorie (anamnese), klinisk undersøkelse og rektalundersøkelse vil bekrefte tilstanden. Ved gjentatt forstoppelse kan det være nødvendig å undersøke mage-tarm-kanalen med billeddiagnostikk som vanlig røntgen, CT eller skopi-undersøkelser (indre undersøkelser) som gastroskopi, rektoskopi og koloskopi.