Hopp til innhold

Fakta: Rettssystemet i Norge på 1700-tallet

Noen korte fakta:

  • I 1697 kom en ny tilleggslov om at de som drepte sine foresatte (også arbeidsgiver) skulle få skjerpet dom utover halshogging med svimerking og avhogd hånd.
    (I saken om Anne og Alet ble straffen skjerpet i Høyesterett da de andre instansene hadde glemt denne tilleggsloven.)
  • Fra 1735 fikk alle straffedømte i Norge tildelt gratis forsvarer.
  • Fra 1735 skulle alle saker, uansett utfall for den dømte, automatisk høres i alle instanser for å påse rettferdig dom.