Hopp til innhold

Fugleinfluensa

Fugleinfluensa skyldes virus som først og fremst rammer høns og ender. Den hissigste varianten kan utslette fuglebestander fullstendig.

Hønseflokk som drikker. Foto.

Smitte

Egg på brett. Foto.
Egg ble brukt til å produsere vaksine mot en variant av fugleinfluensa ved at de ble infisert med svekket H1/N1-virus.

Sykdommen spres til mennesket via fuglenes avføring, men mye tyder på at blant annet mat med fuglekjøtt som ikke er oppvarmet nok, kan medføre smitte.[1]

Fugleinfluensavirus smitter lett fra fugl til fugl, men vanskelig til mennesker. Våre slimhinner er lite mottakelige for slike virus.

Men, et par mutasjoner muliggjør smitteoverføring fra dyr til mennesker. I 2005 var det internasjonal redsel for at virusvarianten H5N1 kunne mutere videre slik at det kunne smitte fra menneske til menneske og utvikle seg til en pandemi blant mennesker.

Smitte mellom mennesker?

Under H7N7-utbruddet i Nederland i 2003 ble det sannsynliggjort at flere mennesker ble smittet av et annet familiemedlem som hadde hatt kontakt med fugl, men det etablerte seg ikke vedvarende smittekjeder.[2]

Figur som viser hvordan virus kombineres. Illustrasjon.
Ny kombinasjon av egenskaper fra to influensavirus kan bli til et nytt og ekstra hissig og sykdomsfremkallende influensavirus.

En pandemi blant mennesker forutsetter at viruset muterer. For at viruset skal mutere, må en person bli syk av både vanlig influensa og fugleinfluensa slik at de infiserte cellene kan produsere en krysning mellom de to virusene.

Nytt virus?

Hvis det skjer, kan vi teoretisk sett få et nytt virus med de sykdomsframkallende egenskapene og overflaten til fugleinfluensaviruset og smitteegenskapene til et vanlig influensavirus. Dette vil være et nytt virus som få eller ingen har immunitet mot. Siden det kreves en mutasjon før sykdommen kan smitte mellom mennesker, kan man ikke vite hvilken vaksine som vil virke på det nye viruset.[3]

  1. 1«Fugleinfluensa». Wikipedia. 2013.
  2. 2«Fugleinfluensa». Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet. 2005.
  3. 3«Fugleinfluensa». Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet. 2005.