Hopp til innhold

Nøkkel – bartrær (viltvoksende)

Dette er en nøkkel over bare viltvoksende og opprinnelige bartrær i Norge og inkluderer altså ikke bartrær som er plantet, innført og forvillet i Norge, eksempelvis europeisk lerk, sembrafuru og sitkagran.

Furukongle. Foto.

Bartrenøkkel

Nøkkel over viltvoksende og opprinnelige bartrær i Norge

NÅLER ENKELTVIS BÅDE PÅ ELDRE OG NYE SKUDD NÅLER

  • Flate og myke nåler i to rekker; frø i saftige og små bærkongler
BARLIND
(Taxus baccata)
Kvister med røde bær

  • Firkantede og stive nåler ikke i to rekker; frø i store kongler
GRAN
(Picea abies)
Grankvist, kongler, kongleskjell og frø.

FLERE SAMMEN PÅ ELDRE SKUDD, MEN OFTE ENKELTVIS PÅ NYE SKUDD

  • Frø ikke i kongler, men i bærkongler; nåler oftest tre i krans
EINER
(Juniperus communis)
kvister, bærkongler, nåler og frø

  • Frø i vanlige kongler; nåler to og to sammen
FURU
(Pinus sylvestris)
Innhold mangler.