Hopp til innhold

Tolking av en internettadresse

Eksempel på en internettadresse: http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/

http:// – som står for "hypertext transfer protocol " – er språket, protokollen, som brukes for å overføre informasjonen.

www står for "World Wide Web" og er en tjeneste som gjør dokumenter, bilder og multimedia tilgjengelig over internett.

Domenet er den viktigste delen av adressen. Første delen ("aftenposten") viser organisasjonen som står bak.

Siste delen (".no") viser hvilket land eller hvilket annet toppdomene som har utstedt adressen. Noen domener er mer seriøse enn andre.

Det som står etter domenedelen ("nyheter/uriks"), bestemmes helt og holdent av avsender og vil ofte avspeile hvordan informasjonen er lagret.