Hopp til innhold

Preparing for the Written Exam (Bokmål text)

Før du bruker PC på eksamen, bør du gjøre deg godt kjent med programvare knyttet til digital stavekontroll, synonymordlister, søkefunksjoner og lignende som finnes på datamaskinene som benyttes ved eksamen.

Kilder

 1. Hold orden på kildene du bruker under forberedelsesdelen. Når du bruker informasjon fra kilder i eksamensbesvarelsen, må du henvise til kilden. Det kan skje enten ved fotnote eller ved at kilden oppgis umiddelbart i en parentes. Dersom du bruker fotnote, lister du kildene til slutt og knytter dem til testen med tall (http://en.wikipedia.org/wiki/Footnote ). Husk på at kilder av typen www.wikipedia.org ikke er gode kildevisninger. Det er som å si at boka stod i biblioteket. En god kilde henviser til en konkret side eller publikasjon.
 2. Pass på at du bruker pålitelige kilder. Offentlige kilder som Statistisk sentralbyrå er av de mest pålitelige vi har. Mediesider som CNN er også ofte pålitelige. Uansett oppgir vi kilder når vi henviser til tall eller konkrete hendelser. Dette gjelder ikke alminnelig aksepterte opplysninger som at Barack Obama vant presidentvalget i USA i 2009. Dersom du derimot hevder at strengere straffer har gitt mindre kriminalitet i USA, må du begrunne dette med bruk av kilder.
 3. Desto mer kontroversiell en opplysning er, desto nøyere må du sjekke kildene og gjerne oppgi kilder som har ulikt syn. Dette vil gi bredde i innhold og grunnlag for drøfting i teksten din. Dersom du drøfter våpenlovgivning i USA bør du få med synet både fra motstandere og tilhenger av dagens lovgivning. Husk på at kilden er organisasjonen/personen som publiserer nettsiden. Nettsiden kan godt hete noe så hyggelig som: ’Spirit of Free Thinking’, men du må finne ut hvem som står bak nettsiden. Det kan være en spesiell religiøs sekt eller en gruppe radikale opprørere. Leseren har krav på å få vite dette for å kunne vurdere informasjonen riktig.
 4. Dersom du bruker deler av en tekst som andre har skrevet, må dette komme tydelig fram ved at du viser til kilde og skriver sitatet i anførselstegn eller kursiv. Det er positivt å bruke noen sitater i en tekst, men det må ikke bli mye av det.

Skrivinga

 1. Situasjon og målgruppen. Ofte vil en oppgave ta utgangspunkt i en konkret situasjon. Det kan være å svare på et innlegg, lage en presentasjon eller tale i forbindelse med et arrangement, skrive en artikkel i et magasin osv.
  • Pass på at du knytter teksten opp til dette og ikke skriver for generelt om temaet.
  • Pass også på at du tilpasser teksten din til målgruppen. Hvordan henvender man seg for å nå fram til unge, gamle, fagfolk, ”mannen i gata”?
 2. Innledning og konklusjon. Lag innledning etter at du har skrevet selve hovedteksten. Det er vrient å starte dagen med å skrive innledningen til en tekst du ennå ikke kjenner. Skriv gjerne innledningen og avslutning samtidig til slutt i skriveprosessen. Trekker du tråder fra innledning til avslutning, viser du en helhetlig tekstkompetanse ved at du har kontroll over skriveprosessen.
 3. Avsnitt viser at du har oversikt over det du skriver. Sett avsnitt ved nytt moment eller ny vinkling. Legg inn tom linje eller innrykk på neste linje for å markere avsnitt. Du må ikke blande disse to ulike formene for avsnitt.
 4. Trekk ut det vesentlige fra kildene. Det er veldig fristende å dytte mye fakta inn i teksten nå som vi har så mange hjelpemidler tilgjengelig. En viktig kompetanse ved å bruke hjelpemidler er å trekke ut det vesentlige fra det uvesentlige samt å bruke flere kilder. Denne eksamensformen skal måle din kompetanse i å anvende kunnskap på en reflektert måte - ikke passivt gjengi den.
 5. Lengden på og bearbeiding av teksten. Dersom lengden på teksten gjør at du ikke får jobbet godt med språkføringen og organiseringen av stoffet, har du skrevet for langt. Du må også bruke tid på å bearbeide teksten språklig.
 6. Lag en liste med feil som har gått igjen i dine tidligere tekster - både stavefeil og grammatikkfeil. Gå gjennom eksamensbesvarelsen før du leverer og sjekk mot disse.
 7. Under forberedelsen lag en liste med ord knyttet til temaet for forberedelsen og en liste med utrykk for å binde setninger sammen (however, as well as, nevertheless). Siden du nå har forberedelsestid, stilles det høyere krav til ordforråd og innhold.

Husk!

 1. Ta med deg næringsrik mat, gjerne en sjokolade og noe frukt, men ikke slik som støyer.
 2. Sørg for å ha orden i kildene dine. Hjelpemidler kan fort bli til hinder hvis du må lete gjennom en stabel med ark.
 3. Ikke la alle hjelpemidlene hindre deg i å være kreativ og tenke selv.