Hopp til innhold

Oppgaver til "Mat i barnehagen"

 1. Kjøp inn morsmelkerstatning og prøv å lage en flaske med morsmelk.
 2. Rengjør flaskene du bruker i oppgave 1.
 3. Mange bedrifter lager brosjyrer med kostinformasjon. Lag en brosjyre til bruk i barnehagen. Tema for brosjyren skal være god mat i barnehage.
 4. Oppsøk Helsedirektoratets nettsider og les om kosthold i barnehage. Ta notater mens du leser og drøft innholdet med en medelev.
 5. Anbefalingene for mat og måltider i barnehagen er forankret i lovverket. Kan du finne ut hva som står om kosthold i følgende lover:
  - Barnehageloven (§ 2).
  - Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (kapittel 3.2).
  - Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. (§11 måltidet).
 6. Sammen med læreren velger du ut noen oppskrifter som du prøver ut hjemme eller på skolen. Vi anbefaler deg å prøve mat for ulike aldersgrupper. Skriv logg fra arbeidet.
 7. Fordypning: Les brosjyren om mat og måltider i barnehagen. Ta notater mens du leser.
 8. Ta kontakt med ulike barnehager og finn ut hvordan de organiserer ulike måltider.
 9. Gjør deg kjent med lenkene i lenkesamlingen.