Hopp til innhold

Oppgaver til «Barnehagen har ansvar»

Diskuter spørsmålene under.

 1. I hvilken grad er måltidene i vår barnehage i samsvar med de nasjonale retningslinjene? Hvilke utfordringer har vi?
 2. Hva skal beholdes ved dagens mat- og måltidsordning? Hva bør eventuelt endres?
 3. Hva slags mat og drikke skal barna få tilbud om i barnehagen?
 4. Hvordan kan vi arbeide for at den medbrakte maten også er sunn og variert?
 5. Hvordan skal måltidene organiseres, og hvordan skal ansvarsfordelingen være?
 6. Hvilke oppgaver bør barna ha ved måltidene?
 7. Hvilke grep kan gjøres for eventuelt å bedre de fysiske, sosiale og tidsmessige rammene rundt måltidene? Hvilke trivselsregler er viktige for oss når vi er samlet rundt matbordet?
 8. Hvilke rutiner skal vi ha for hygiene?
 9. Hvilke rutiner skal vi ha for gjennomgang av matforråd og for innkjøp av matvarer?
 10. Hvordan skal bursdager feires? Hva skal eventuelt inngå av mat og drikke, og hvem skal ha ansvaret?
 11. Skal barna være med på å lage mat? Hvilke rutiner skal vi i tilfelle ha for å organisere denne aktiviteten?
 12. Skal det gjennomføres andre pedagogiske aktiviteter knyttet til mat? På hvilken måte skal barna lære om mat og drikke?

Kilde: Helsedirektoratet, 2008

Fra fagteksten «Barnehagen har ansvar»