Hopp til innhold

Eksempel på kromosommutasjon

Downs syndrom (trisomi 21) er et eksempel på kromosommutasjon. Her har det blitt tre kromosomer i stedet for et par av kromosom nummer 21.

Når kromosomtallet skal halveres og kjønnsceller dannes, hender det at en proteintråd ryker slik at begge kromosomene i et par blir med til den ene siden. Hos mennesket vil da de to kjønnscellene som dannes, få henholdsvis 22 og 24 kromosomer, i stedet for at de deler likt og får 23 kromosomer hver.

Trisomi 21 / Downs syndrom

Downs syndrom er et eksempel på en kromosommutasjon der en kjønnscelle med to eksemplarer av kromosom nummer 21 har smeltet sammen med en ordinær kjønnscelle, slik at det til sammen ble tre eksemplarer av kromosom nummer 21.
Downs syndrom kalles derfor trisomi 21.
Se lenker til flere eksempler på syndromer som skyldes feil kromosomtall.