Hopp til innhold

Løsningsforslag – arvestoffet

Dette er et løsningsforslag til hør-deg-selv-oppgavene om arvestoffet.

 1. Et gen er en bit av et DNA-molekyl. Dette genet inneholder en instruks som cellene bruker for å kunne produsere et bestemt protein.
 2. Hvilke gener som er aktive, er avgjørende for aktiviteten i ei celle. De avgjør hvilke proteiner som skal produseres, og proteinene spiller viktige roller blant annet i oppbygging, forsvar, regulering og transport i kroppen.
 3. Utvalget, rekkefølgen og mengden av de ulike aminosyrene avgjør egenskapene til et protein.
 4. I en menneskekropp er det om lag 100 000 forskjellige proteiner som alle har sine bestemte oppgaver å utføre.
 5. Det er 20 ulike aminosyrer som er byggesteiner i kroppen vår.
 6. Miljøet og funksjonen til cella styrer hvilke gener som skal være aktive.
 7. I DNA finnes det fire ulike typer nitrogenbaser: adenin (A), tymin (T), guanin (G) og cytosin (C).
 8. En serie på tre baser (triplett) utgjør et kodon som er koden for en bestemt aminosyre.
 9. Et nukleotid er en enhet i DNA som består av en fosfatgruppe, et sukkermolekyl kalt deoksyribose og en nitrogenbase (A, C, T eller G).
 10. Proteinsyntesen skjer i ribosomene som kan ligge fritt i cytoplasmaet eller på overflaten til plasmanettverket.
 11. Når et gen på et kromosom skrives av (transkriberes), endres koden fra DNA til RNA. Den oppskriften (huskelappen) som sendes ut i cytoplasmaet til ribosomene, kalles mRNA (messenger-RNA).
 12. Transport-RNA, tRNA, finnes i cytoplasmaet og transporterer aminosyrer til ribosomene der proteinsyntesen foregår.
 13. DNA er dobbelttrådet mens RNA er enkelttrådet.
  DNA har nitrogenbasene adenin (A), tymin (T), guanin (G) og cytosin (C). RNA har tre av de samme basene, men har urasil (U) i stedet for tymin.
  DNA har sukkeret deoksyribose i sidevangene, mens RNA har sukkeret ribose der.
  RNA kan passere kjernemembranen, men det kan ikke DNA.
 14. mRNA er definert som "den genetiske koden". Den genetiske koden er universell. Det betyr at den er den samme i alle levende organismer.
 15. Polypeptidkjeden må formes og foldes ved hjelp av bindinger mellom aminosyrene for at det skal bli et aktivt protein. Proteinet blir ferdig formet og får sin struktur i golgieapparatet.