Hopp til innhold

Løsningsforslag – batterier og brenselceller

  1. I tørrelementene er den negative elektroden av sink og den positive av karbon.
  2. I et tørrelement består elektrolytten av en fuktig blanding av ammoniumklorid (NH4Cl), sinkklorid (ZnCl2) og brunstein (MnO2). I et alkalisk element er det sure ammoniumkloridet byttet ut med basisk kaliumhydroksid (KOH). Alkaliske batterier har større kapasitet og er billigere å produsere og har utkonkurrert tørrelementer i de fleste sammenhenger.
  3. Avhengig av hvilket materiale som velges til positiv elektrode, kan spenningen fra et litiumbatteri være 3–3,5V.
  4. Knappeceller er små myntlignende batterier.
  5. Ved oppladning blir blysulfat på den positive elektroden omdannet til blyoksid (PbO2), mens blysulfat på den negative elektroden blir omdannet til metallisk bly. Ved utladning skjer den motsatte reaksjonen.
  6. Batterier representerer et avfallsproblem. Vi kan bidra til å redusere batteriavfallet ved i større grad å velge oppladbare batterier i stedet for engangsbatterier eller ved å bruke nettspenningen via adapter i stedet for batteri der det lar seg gjøre.
  7. Et litiumbatteri er et ikke-oppladbart batteri. Litiumionebatteriet er et oppladbart batteri. I litiumionebatteriet er den negative elektroden av grafitt og den positive elektroden en forbindelse mellom litium og et metalloksid.
  8. Totalreaksjonen er 2H2 + O2 → 2H2O.