Hopp til innhold

Demoforsøk – vil saltvann lede strøm?

Gjennomføring

I en glasskål heller vi litt vann fra springen. Ned i vannet stikker vi to bananplugger som kobles til en strømkrets slik figuren viser. Den faste lederen som danner kontakten med væsken, kaller vi elektroden. Vi holder elektrodene i ro og heller en teskje koksalt (NaCl) midt i glasskaret med vann. Deretter følger vi godt med på amperemeteret.

Resultat

Først etter et minutt eller to begynner amperemeteret å vise at det går strøm i kretsen. Det viser at saltvann leder elektrisk strøm.

Forklaring

At det tar tid før amperemeteret slår ut, tyder på at ionene i saltet ikke når fram til elektrodene med en gang. Når saltet løses i vann, blir ionene bevegelige, og da svever de omkring blant vannmolekylene i væsken.