Hopp til innhold

Løsningsforslag – varmepumper

  1. Varme er definert som energioverføring fra et legeme med høyere temperatur til et legeme med lavere temperatur.
  2. Temperatur sier noe om hvor mye energi noe har. Høyt trykk og høy bevegelsesenergi for molekyler i et medium gir høy temperatur. Lavt trykk og lav bevegelsesenergi gir lav temperatur.
  3. Kokepunktet til vann er avhengig av trykk. Ved lavere trykk vil kokepunktet også bli lavere. Ved å senke trykket tilstrekkelig kan vi få vann til å koke ved romtemperatur.
  4. Vi trykker molekylene i gassen tettere sammen. Det blir mindre plass for molekylene å bevege seg på, og det vil oppstå flere kollisjoner. Dette gjør at trykk og temperatur øker.
  5. Kondensasjon er prosessen når et stoff går fra gassform til væskeform. Det frigis energi til omgivelsene. Eksempler: Vanndamp kondenserer til vanndråper i dusjen. Vanndamp i lufta stiger opp, avkjøles og blir til vanndråper som danner skyer.
  6. Når trykket avtar, vil det bli større avstand mellom molekylene. Det blir færre kollisjoner mellom molekylene, og mellom molekylene og beholderen. Dette betyr at trykk og temperatur vil synke. Hvis temperaturen synker nok, kan gassen kondensere til væske.
  7. I fordamperen koker en væske og går over i gassform. Overgangen fra væske til gass trenger energi, og denne hentes fra omgivelsene som varme. Kompressoren er ei pumpe som øker trykket i en gass. Pumpa drives av elektrisitet. Når trykket i en gass øker, blir det større temperatur i gassen. I kondensatoren foregår en faseovergang fra gass til væske. I kondensasjonsprosessen avgis varme til omgivelsene. I ventilen minskes trykket i en gass eller væske. Når trykket avtar, minsker temperaturen.
  8. Varmen kan hentes fra grunnvann, innsjøer, elver, hav og bakken. Varmefaktoren forteller oss hvor mange ganger mer varme vi får inn i huset i forhold til den elektriske energien varmepumpa bruker for å drive denne prosessen.
  9. Varmefaktoren sier oss hvor mange ganger mer varme vi får inn i huset i forhold til den elektriske energien varmepumpa bruker for å drive denne prosessen.
  10. Ei varmepumpe kan redusere den totale energibruken til oppvarming. Spesielt om alternativet er kun elektrisk oppvarming.