Hopp til innhold

Løsningsforslag - Bruk av ioniserende stråling

Her finner du kortfattede forslag til svar på Hør deg selv-oppgavene om Bruk av ioniserende stråling.

  1. Med aktivitet mener vi hvor mange atomkjerner som eksploderer per sekund. Måleenheten er becquerel (Bq), og benevnelsen er 1/s.
  2. En stråledose sier noe om hvor mye energi som er tatt opp fra den radioaktive strålingen. Dess mer energi som er tatt opp, dess mer skade kan skje. Måleenheten er sievert (Sv), og benevnelsen er J/kg.
  3. Radon er en radioaktiv gass som siver opp fra berggrunnen, der den er dannet ved nedbryting av radium. Radon kan pustes inn i lungene og der bli omdannet til andre radioaktive stoffer som kan skade lungene og føre til lungekreft.
  4. Betastråler har betydelig større gjennomtrengelighet enn alfastråler, og i et elektrisk felt blir de avbøyd i hver sin retning.
  5. Alfastråling brukes eksempelvis i røykvarslere, proton- og nøytronstråling brukes til strålebehandling av kreftsvulster.
  6. Gammastråling har mange ganger større gjennomtrengingsevne enn røntgenstråling.
  7. Gammastråling: kan brukes til gjennomlysing av store gjenstander, for eksempel lastebiler, og til sterilisering av krydder.
    Røntgenstråling: brukes til medisinske undersøkelser av benbrudd, tanntilstand, mammografi. Den brukes også til undersøkelser av krystall- og molekylstryktur.