Hopp til innhold

Tierpotenser

Når grunntallet i en potens er 10, sier vi at vi har en tierpotens. På grunnlag av det vi vet om potenser, kan vi skrive noen kjente tall som tierpotenser.

Vi ser at når vi får store tall, blir det vanskelig å telle nullene. Men antall nuller er det samme som eksponenten i tierpotensen. Det blir derfor mye enklere å skrive dem som potenser.

Vi kan fortsette å bruke det vi har lært om potenser, og skrive flere tall som tierpotenser

Du ser også sammenhengen mellom en tierpotens med negativ eksponent og tallet skrevet som desimaltall.
Tierpotensene har fått egne navn eller prefikser. For eksempel har en million fått prefikset mega som du kjenner fra megabyte.

En oversikt over noen prefikser til tierpotenser:

10n Prefiks Symbol Navn
1015 peta P billiard 1 000 000 000 000 000
1012 tera T billion 1 000 000 000 000
109 giga G milliard 1 000 000 000
106 mega M million 1 000 000
103 kilo k tusen 1 000
102 hekto h hundre 100
101 deka da ti 10
10-1 desi d tidel 0,1
10-2 centi c hundredel 0,01
10-3 milli m tusendel 0,001
10-6 mikro µ milliondel 0,000 0001
10-9 nano n milliarddel 0,000 000 001