Hopp til innhold

Sette inn bilder

Du kan sette inn bilder og illustrasjoner i presentasjonen din.

Du setter inn bilder på samme måte som tekstbokser. Velg «Sett inn» i menyen og klikk på «Bilde».

I PowerPoint og OpenOffice kan du også sette inn bilder ved å dra og slippe dem på lysbildet ved hjelp av musa – enten fra en fil eller fra en nettside.

Endre størrelsen og plasseringen av bilder
Du kan endre størrelsen og plasseringen av bilder på samme måte som du gjør med tekstbokser. Plasser musemarkøren i punktet i et av hjørnene på bildet, hold venstre musetast nede og bruk musa til å gjøre bildet større eller mindre.

Merk at du skal bruke hjørnene og ikke et av punktene på sidene av bildet når du endrer størrelsen. Hvis du gjør et bilde større eller mindre ved å dra i sidene, ødelegger du proporsjonene i bildet slik at motivet blir strukket eller presset sammen.

To bilder i en PowerPoint-presentasjon
To bilder i en PowerPoint-presentasjon

På bildet til høyre ovenfor er størrelsen endret ved hjelp av punktet på høyre side av bildet. Dermed blir motivet presset sammen.

I PowerPoint kan du også rotere et bilde ved å plassere musemarkøren på den grønne prikken over bildet. Hold venstre musetast nede og roter bildet ved å bevege musa til høyre eller venstre.

Skal du flytte et bilde, plasserer du musemarkøren på bildet, holder venstre musetast nede og drar bildet dit du vil ha det.