Hopp til innhold

Forberede innholdet i presentasjonen

Når du vet hvem som er målgruppa, hvordan de oppfatter deg, og hvilket budskap du skal formidle, kan du begynne å forberede innholdet i presentasjonen.

Når du forbereder innholdet i presentasjonen, er det tre spørsmål du må besvare:

  • Hva skal du ha med i presentasjonen?
  • I hvilken rekkefølge skal informasjonen presenteres?
  • Hvordan skal informasjonen presenteres?

Hva skal du ha med i presentasjonen?

For å forberede innholdet er det lurt å lage en disposisjon først. Det enkleste er å skrive en punktliste med stikkord.

I hvilken rekkefølge skal informasjonen presenteres?

Når du vet hva som skal være med i presentasjonen, må du ordne innholdet slik at det får en logisk rekkefølge som er forståelig for publikum. Da oppdager du også lettere om det er noe du har glemt da du laget stikkordlista.

Hvordan skal informasjonen presenteres?

Til slutt må du avgjøre hvordan du best kan presentere det innholdet du har bestemt deg for. Hva bør du skrive, og hva holder det at du bare sier? Kan noe av innholdet presenteres på andre måter, for eksempel med bilder, video, lydopptak eller annet?

Når du jobber med innholdet i presentasjonen, må du altså hele tida tenke på hva som er budskapet, og hvem du skal presentere for. Det kan være avgjørende for hva slags type informasjon du må ha med, i hvilken rekkefølge den skal presenteres, og hvordan.

Øving – Forberede innholdet i en presentasjon

Tenk deg at du skal lage en kort presentasjon av programfagene på Service og samferdsel Vg1 for elever i 10. klasse. Elevene kjenner deg ikke fra før. Hensikten med presentasjonen er at tiendeklassingene skal få vite hva de kommer til å lære i programfagene dersom de velger Service og samferdsel.

  1. Lag en liste med punkter som du vil ha med i presentasjonen. (Bruk et tekstbehandlingsprogram slik at du kan redigere lista seinere.)
  2. Ordne punktene i den rekkefølgen du mener de bør komme for at budskapet skal bli forståelig. Legg til flere punkter hvis du oppdager at det er informasjon som elevene bør få, men som du ikke har med på lista di.