Hopp til innhold

Råd for god kildebruk

Hjelpemidler

Bruk hjelpemidler som leksikon, fagbøker og Internett-kilder flittig. Spør bibliotekaren om hjelp til å finne de beste kildene. Du kan også bruke muntlige kilder som foreldre, lærere eller andre fagpersoner.

To nyttige verktøy

Det er lurt å lage et dokument der du noterer underveis hvilke kilder du bruker. Husk å notere webadressen dersom informasjonen kommer fra et nettsted.

Et godt verktøy er Scrapbook, som er knyttet opp til nettleseren Firefox. Her lastar du ned hele websider på harddisken. Når du jobber med et prosjekt, kan du for eksempel lage ei prosjektmappe. Hver gang du kommer over noe som er relevant for prosjektet, lagrer du det i Scrapbook. Da finner du lett tilbake til de sidene som det er aktuelt for deg å bruke.

Begrens kildebruken

Dette høres kanskje litt selvmotsigende ut: Først blir du bedt om å bruke hjelpemidler, og så skal du bare velge ut noen få?

Men du har vanligvis bare to–tre uker på deg når du arbeider med en vanlig skriveoppgave. I tillegg har du mest sannsynlig også andre lekser. Det er derfor begrenset hvor mange kilder du rekker å sette deg inn i. Det viktigste er uansett at kildene du bruker er relevante og pålitelige, og at du faktisk klarer å forstå og utnytte informasjonen de tilbyr.

Studenter på bibliotek. Foto.
Illustrasjon

Varier presentasjonsmåten

Du kan presentere informasjon fra andre kilder på to måter. Den ene er å sitere. Da gjengir du et kortere utsagn eller avsnitt helt ordrett. Den andre er å presentere et avsnitt eller noen viktige punkter fra en tekst med egne ord. Dette kaller vi å parafrasere.

Litteraturliste

Et godt og profesjonelt skolearbeid skal ha ei litteraturliste som viser hvilke kilder og hjelpemidler du har brukt. Det gjelder særlig for større innleveringer og presentasjoner, men også i alle de tilfellene der oppgaven uttrykkelig ber om at du tar med litteraturliste. Mangler denne lista, er arbeidet ufullstendig og vil sjelden få en karakter som er over middels.