Hopp til innhold

Tabell over anbefalt inntak av mineraler og sporstoffer

Anbefalt inntak av mineraler og sporstoffer, angitt per person og dag, til bruk ved planlegging av kosthold for gruppera. Behovet er hos de fleste individer lavere enn de angitte verdier.

Alder (år)Kalsium
mg.
Fosfor
mg.
Kalium
g.
Magnesium
mg.
Jernc
mg.
Sinkd
mg.
Kopper
mg.
Jod
µg.
Selen
µg
< 6 mnd.b- - - - - - - - -
6-11 mnd. 540 420 1,1808 50,35015
12-23 mnd.6004701,4858 5 0,37020
2-5 år 6004701,81208 6 0,49025
6-9 år 700540 2,0 2009 7 0,5120 30
MENN
10-13 år 9007003,328011110,7 15040
14-17 år 900 700 3,535011 12 0,9 150 50
18-30 år 800e 600e 3,5 350 9 9 0,9 150 50
31-60 år 800600 3,5 350 9 9 0,9 150 50
61-74 år 800 600 3,5 350 9 9 0,9 150 50
> 75 år 800 600 3,5 350 9 9 0,9 150 50
KVINNER
10-13 år900 700 2,9 28011 8 0,7 150 35
14-17 år 900 700 3,1 280 15g 9 0,9 150 40
18-30 år 800e 600e 3,1 28015g 7 0,9 150 40
31-60 år 800 600 3,1 280 15h 7 0,9 150 40
61-74 år 800f 600 3,1 280 9 7 0,9 150 40
> 75 år 800f 600 3,1 280 9 7 0,9 150 40
GRAVIDE 900 7003,1 280 -i 9 1,0 175 55
AMMENDE 900 900 3,1 280 15 11 1,3 200 55

a Gjelder den mengde som skal spises, dvs. at det må tas hensyn til forandringer i matvarenes innhold av næringsstoffer ved bearbeiding, tilberedning og lagring m.m.

b Ettersom fullamming anbefales for spedbarn de første 6 månedene er det ikke gitt anbefalinger for inntak av enkelte næringsstoffer for denne tidsperioden. For barn som ikke ammes anbefales morsmelkerstatning (se NNR 2004 kapittel 5 Breast-feeding; European Commission Scientific Committee for Food, 2003). Dersom barna får annen mat i tillegg til morsmelk ved 4-5 måneders alder, bør man bruke anbefalingene for barn i 6-11 måneders alder.

c Måltidets sammensetning påvirker utnyttelsen av jern i kostholdet. Tilgjengeligheten øker hvis kostholdet inneholder rikelig med vitamin C, kjøtt eller fisk, mens den minsker ved samtidig inntak av polyfenoler og fytinsyre.

d Utnyttelsen av sink påvirkes negativt av kostens innhold av fytinsyre og positivt av animalsk protein. Anbefalingene gjelder for et blandet animalsk/vegetabilsk kosthold. For et vegetarisk cerealiebasert kosthold anbefales 25-30% høyere inntak.

e Aldersgruppen 18-20 år anbefales 900 mg kalsium og 700 mg fosfor per dag.

f Det er holdepunkter for at tilskudd med 500-1000 mg kalsium per dag kan redusere aldersbetinget bentap til en viss grad hos postmenopausale kvinner.

g Menstruasjonsblødninger og derav følgende jerntap, kan variere mye fra kvinne til kvinne. Dette gjør at en del kvinner trenger større jerntilførsel enn andre. Ved en biotilgjengelighet på 15 % vil 15 mg/d dekke jernbehovet hos 90 % av kvinner i fertile alder. En del kvinner trenger mer jern enn kostholdet kan gi.

h Anbefalt inntak etter at menstruasjonen opphører er 9 mg per dag.

i Jernlagre tilsvarende 500 mg trengs ved begynnelsen av graviditeten for å opprettholde jernbalanse gjennom svangerskapet. Ved planlegging av kosthold til gravide kan man benytte 15 mg jern. En del gravide trenger mer jern i løpet av de to siste trimestre enn kostholdet kan gi og kan vurdere bruk av jerntilskudd etter samråd med lege.