Hopp til innhold

Krymping av F-konnektorer

For å koble coaxledning til forsterker, splitter, tuner eller annet materiell finnes det en mengde forskjellige konnektorer. I private anlegg har det helt inntil nylig vært vanlig med enkle konnektorer av skru- eller "twist on"-type. Det digitale bakkenettet med mulighet for full HD-oppløsning på bildesignalene har endret på dette, og i dag er det flere og flere som benytter mer profesjonelle løsninger i form av krymping eller pressing av konnektorer. Dette bidrar til mindre støy, mindre signaltap og økt driftssikkerhet i anlegget.

Du kan se mer om konnektering (kobling) i filmen om gjennomføring av læringsoppdraget.