1. Home
 2. Historie Vg2 og Vg3ChevronRight
 3. Samfunn og mennesker i tidChevronRight
 4. Krig og konflikterChevronRight
 5. Krigen i NorgeChevronRight
 6. Matmangel og arbeidshjelpChevronRight
SharedResourceDelte ressurser

Kildemateriale

Matmangel og arbeidshjelp

Skolebarn plukker poteter på en bondegård.
Potetferie var et vanlig begrep helt fram til 1970-tallet i Norge.

Behov for flere hender

Under andre verdenskrig var matproduksjonen i Norge ikke spesielt høy. Vi manglet mange av de moderne hjelpemidlene som vi i dag tar som en selvfølge, slik som traktor med ulike hjelpemidler til pløying, såing og innhøsting, og kunstgjødsel.

I tillegg til å fø befolkningen gikk det mye ressurser med til å dekke krigens og soldatenes behov. Dermed ble det mindre igjen til folk flest. Mange tiltak ble satt i verk for å øke matproduksjonen, blant annet ble skoleelevene regnet som en del av arbeidsstyrken. Det ble oppfordret til eller pålagt å gi elevene fri fra skolen for å arbeide med for eksempel såing og innhøsting av grønnsaker. Det er i denne perioden begrepet potetferie oppsto.

Kilder til oppgavene 1 og 2

Kildene finner du her:

Elever som arbeidshjelp

Files

Oppgave 1

Studer kilden Rundskriv fra fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

 1. Hva slags skriv er dette, og hvem er det rettet til?
 2. Når er det skrevet?

Oppgave 2

Studer kilden Rundskriv fra fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Adresseavisen 5.5.1941. Kildene forteller om at det i 1941 var mangel på mat og arbeidskraft.

 1. Hvorfor var det mangel på mat og arbeidskraft?
 2. Hvorfor fikk ikke elevene karakter i skolefagene før etter endt arbeidstjeneste?
 3. Hva kan du trekke for slutninger om barn og unges situasjon under krigen ut fra dette materialet?

Learning content

Krigen i Norge

What is core content and additional content?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Krigen kommer til Norge

 • SubjectMaterialFagstoff

  Kongens nei

 • SubjectMaterialFagstoff

  Nasjonal Samling – deltakelse og rekruttering

 • SubjectMaterialFagstoff

  Norske fremmedkrigere: I dag og for 70 år siden

 • SubjectMaterialFagstoff

  Okkupasjon og motstand

 • SubjectMaterialFagstoff

  Den jødiske tragedien

 • SubjectMaterialFagstoff

  Den norske skolen utfordres

 • SubjectMaterialFagstoff

  Frigjøringen 8. mai 1945

 • SubjectMaterialFagstoff

  Filmer med tidsvitner fra 2. verdenskrig

 • SubjectMaterialFagstoff

  Skolegang under krigen

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Skolesituasjonen i Finnmark og Nord-Troms under 2. verdenskrig

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Forbudt kjærlighet: Historien om «tyskerjentene»

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Krigsseiler forteller: Å seile i konvoi, og senkingen av Bismarck

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Album fra konsentrasjonsleirene Natzweiler og Dachau

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Tyskland seirer på alle fronter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Radioforbud

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Hjelp fra Sverige

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Min familie i krigens dager

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Lag par av hendelser, navn og årstall

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  De Havilland DH 98 Mosquito

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Diskusjonsoppgaver: «Forbudt kjærlighet»

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Tidsvitner fra andre verdenskrig

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Kildemateriale

 • SharedResourceDelte ressurser

  Norge blir invadert

 • SharedResourceDelte ressurser

  Oppgave til Kongens nei

 • SharedResourceDelte ressurser

  Verving til Den norske legion

 • SharedResourceDelte ressurser

  Visste NS hva som skjedde med jødene ?

 • SharedResourceDelte ressurser

  Kampen om skolen

 • SharedResourceDelte ressurser

  Lærerstriden

 • SharedResourceDelte ressurser

  Frigjøringsdagen 1945

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Forbudt kjærlighet: Norske kvinners forhold til tyske soldater

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Max Manus – en norsk krigshelt

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Bomberegn over Rjukan

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Dødelig nyttårsaften i Oslo

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Julius Paltiel – å forske på en person

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Familien Scharff

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Økonomisk kollaborasjon

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Begrenset bevegelsesfrihet

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Rasjonering av mat og klær

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Skolehverdag under okkupasjonen

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Skolen i Finnmark og Nord-Troms under 2. verdenskrig

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff