1. Home
  2. Historie Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Samfunn og mennesker i tidChevronRight
SubjectEmne

TOPIC

Samfunn og mennesker i tid

Samfunn og mennesker i tid er det andre hovedemnet i historiefaget i videregående opplæring. Hovedemnet dekker flere perspektiver på fortiden, men skal også trekke linjer mellom fortid, nåtid og framtid.

Arbeidsstokken ved Akers mek. verksted, 1898. Foto.

Hovedemnet Samfunn og mennesker i tid tar utgangspunkt i perspektivene

  • maktforhold og politikk
  • sosiale og økonomiske forhold
  • kultur og tankeliv

På NDLA finner du fagstoff og aktiviteter som skal hjelpe deg å oppnå kompetansemålene i faget. Læreplanen vektlegger kontinuitet og endring i utviklingen av samfunn, og mennesket som aktør i historiske prosesser. Vi ser på mennesket både som individ og i gruppe.

Samfunn og mennesker i tid tar for seg en lang rekke emner i det du sannsynligvis tenker på som «historiefaget» i skolen. Det handler om hvordan samfunn og menneskene har endret seg helt fra de aller tidligste tider, som steinalderen, og fram til utviklingen i Norge etter 1945. Imellom der skal du blant annet ha lært om middelalderen, utvandringen til USA, den industrielle revolusjonen, ideologier på 1900-tallet og andre verdenskrig.

Under dette hovedemnet vil du også se at vi trekker trådene til hovedemnet Historieforståelse og metoder. Kildeoppgaver, bruk av forskjellig tallmateriale og refleksjon rundt periodisering av historien er av det som er med på å binde hovedområdene sammen.

Topics

Samfunn og mennesker i tid