1. Home
  2. Historie Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Historieforståelse og metoder ChevronRight
SubjectEmne

TOPIC

Historieforståelse og metoder

Hovedemnet Historieforståelse og metoder handler om hvordan historisk kunnskap blir bygd opp, forstått og vurdert. Gjennom arbeidet med hovedemnet skal du lære hvordan du kan forstå og bruke historiske kilder, og hvordan forskjellige historiske framstilinger har endret seg over tid.

Vaktprotokoll fra Oscarborg
Vaktprotokoll fra Oscarsborg 9. april 1940.

På NDLA vil du finne oppgaver om hva en kilde er, hvordan du kan bruke kilder, utøve kildekritikk og hvordan du kan jobbe med forskjellige metoder når du skal forstå historien.

Du vil samtidig se at mange av kompetansemålene under dette hovedområdet er koplet til kompetansemål under det andre hovedområdet, Samfunn og mennesker i tid. Vi bruker kilder i arbeidet med forskjellige emneområder som middelalderen, norsk handel på 1700-tallet og andre verdenskrig. Under Samfunn og mennesker i tid vil du også finne oppgaver som blant annet handler om å forstå hvordan vi deler inn forskjellige perioder, om ulike historiske forklaringer, og hvordan du selv kan bruke kilder og historisk tallmateriale i det faglige arbeidet.

Topics

Historieforståelse og metoder