Skip to content

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Marked og målgrupperChevronRight
  4. Segmenter og målgrupperChevronRight
  5. Skriftlig oppgave: Følg en bedrift!ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Skriftlig oppgave: Følg en bedrift!

Piktogram for skriftlig oppgave.

Denne oppgaven er en del av et større arbeid som berører alle kompetansemålene i Markedsføring og ledelse 1. Her skal dere bli bedre kjent med den organisasjonen dere valgte å jobbe med i Skriftlig oppgave: Følg en bedrift!. Hensikten er at dere til slutt sitter igjen med en omfattende analyse av en bedrift. På denne måten vil dere få praktiske eksempler på de temaene fagstoffet tar for seg teoretisk.

Bedriftens segmenter og målgrupper

Nå skal dere bli bedre kjent med bedriften i lys av fagstoffet i kapittelet Segmenter og målgrupper. Tenk gjennom og svar på følgende spørsmål:

  • Definer hvilket marked bedriften dere har valgt, opererer i.
  • Segmenter markedet inn i deler dere synes er riktige.
  • Beskriv hvilke segmenter bedriften deres betjener, og hvilken segmenteringsstrategi de bruker.
  • Hvilke målgrupper ligger bak de segmentene bedriften betjener? Beskriv dem ut fra demografi, psykografi, livsstil og atferd.
  • Beskriv og forklar hvorfor segmentene tilfredsstiller segmenteringskravene TILT.

Bruk godt med bilder og symboler på lysarkene deres, slik at det blir godt å se på. Og husk at bildene skal supplere ordene som står der, de er der ikke bare for å pynte!

Learning content

Segmenter og målgrupper

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs