Skip to content

 1. Home
 2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
 3. Marked og målgrupperChevronRight
 4. MarkedsføringsbegrepetChevronRight
 5. Kjennetegn på måloppnåelseChevronRight
AssessmentResourceVurderingsressurs

Assessment Resources

Kjennetegn på måloppnåelse

Læreplanen for faget markedsføring og ledelse 1 har fem hovedområder, det vil si fem hovedtema. Til hvert hovedområde er det satt opp kompetansemål. Kompetansemålene er underpunkter som forklarer mer konkret hva du skal kunne.

Emnet Markedsføringsbegrepet dekker dette kompetansemålet:

 • «Eleven skal kunne forklare innholdet i markedsføringsbegrepet.»

Det er viktig at du vet hvilket kompetansemål du arbeider med, for da forstår du bedre hva som kreves av deg. Men du får kanskje aller best hjelp i arbeidet når du vet hvilke konkrete vurderingskriterier læreren din bruker for å måle kunnskapene og ferdighetene dine, som i oversikten nedenfor.

Karakteren 1–2
Lav måloppnåelse
Karakteren 3–4
Middels måloppnåelse
Karakteren 5–6
Høy måloppnåelse

Du kan forklare noen få av begrepene som belyser hva markedsføring er.

Du kan gi noen praktiske eksempler som forklarer begrepene.

Du kan forklare de fleste begrepene som belyser hva markedsføring er, men har noen hull i kunnskapen.

Du kan gi en del eksempler, og du kan vurdere aktuelt stoff i media i et markedsføringsperspektiv.

Du viser at du kan forklare grundig og bruke alle begrepene som belyser hva markedsføring er. Overordnede stikkord her er:

 • organisasjoner
 • behov
 • etterspørsel
 • markedsføreren
 • kjøperen
 • markeder
 • markedsføringsaktiviteter
 • markedsføringens rolle i samfunnet

Du kan gi relevante eksempler, og du klarer å trekke inn aktuelle nyheter fra media som belyser hvordan organisasjoner bedriver markedsføring.

Du kan reflektere over hvordan markedsføring virker inn på en rekke områder av samfunnet vårt.

Learning content

Markedsføringsbegrepet

SubjectEmne

Learning Path

SubjectEmne

Subject Material

SubjectEmne

Tasks and Activites

SubjectEmne

Assessment Resources