1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Marked og målgrupperChevronRight
  4. MarkedsføringsbegrepetChevronRight
  5. Forhold til offentlige myndigheterChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Forhold til offentlige myndigheter

Offentlige myndigheter eller styresmakter i stat og kommune er et viktig kontaktpunkt for en levedyktig organisasjon. Det er justis- og beredskapsministeren som leder arbeidet med lov- og regelverk i Norge.

Bilde av Knut Storberget med Norges Lover.
Lovtekster er sjelden så detaljerte at de gir svar på alle konkrete spørsmål. Derfor lager myndighetene i tillegg forskrifter, det vil si utfyllende instrukser som er hjemlet i loven.

Lover og regler må følges

Enhver organisasjon må forholde seg til offentlige myndigheter i stat og kommune og til gjeldende lov- og regelverk. For eksempel må de fleste organisasjoner betale skatt, og mange virksomheter må forholde seg til forskrifter om hygiene eller forurensning.

I tillegg gjelder Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) for mange virksomheter. Denne forskriften skal sørge for at bedriftene arbeider systematisk for å bedre arbeidsmiljøet og sikkerheten til de ansatte og for å unngå miljøforurensning.

Learning content

Markedsføringsbegrepet

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kildemateriale