Skip to content

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Marked og målgrupperChevronRight
  4. MarkedsføringsbegrepetChevronRight
  5. Forhold til kunderChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Article

Forhold til kunder

Hva hadde en bedrift vært uten kunder som kjøper varen eller tjenesten som organisasjonen tilbyr? Den hadde iallfall ikke overlevd lenge. Alle organisasjoner må derfor forholde seg til kundene sine.

Smilende mannlig kunde hos frisør. Foto.
I serviceyrker som for eksempel frisør og barberer er den gode personlige kontakten ofte helt avgjørende for om kunden blir fornøyd og kommer tilbake.

Kunden i sentrum

Uten kunder tjener ikke organisasjonen penger og vil heller ikke kunne fortsette sin virksomhet. Kunder er derfor et helt grunnleggende kontaktpunkt for alle bedrifter og organisasjoner. Dette gjelder i privat så vel som offentlig og frivillig sektor og i næringslivet. Kundene på sin side kan være både privatpersoner og organisasjoner av ulik art.

Snekker bygger enebolig. Foto.
Et snekkerfirma er kunde hos bedrifter som leverer bygge-materialer, men først og fremst leverandør av snekkertjenester til kundene sine.

Hvor viktig forholdet til kunder er, kommer tydelig fram i disse tenkte eksemplene: En interesseorganisasjon uten medlemmer som støtter saken, ville hatt liten verdi. Det samme gjelder et sykehus uten pasienter. Videre er det opplagt at en bedrift som Diplom-Is ikke kunne fortsatt som isprodusent om ingen likte isen deres. De må, som alle andre organisasjoner, forholde seg til kundene sine, og disse kundene kan være ganske forskjellige:

Learning content

Markedsføringsbegrepet

SubjectEmne

Learning Path

SubjectEmne

Subject Material

SubjectEmne

Tasks and Activites

SubjectEmne

Assessment Resources