Skip to content

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Marked og målgrupperChevronRight
  4. MarkedsføringsbegrepetChevronRight
  5. Frivillig sektorChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Subject Material

Frivillig sektor

I frivillig sektor er organisasjoner som jobber for en god sak, eller for å fremme visse interesser/holdninger. Verdens største frivillige hjelpeorganisasjon Røde Kors ble stiftet i 1863 av H. Dunant, er politisk og religiøst nøytral og har ca. 97 mill. medlemmer/frivillige og ca. 300 000 ansatte.

Norges Røde Kors på operataket i Oslo. Foto.

Humanitære hjelpeorganisasjoner

Mange veldedighetsorganisasjoner jobber for at mennesker skal få bedre forhold å leve under: at de får rent vann, tak over hodet eller kunnskaper til å dyrke den marken de eier. U-hjelpsorganisasjoner har en rekke forskjellige programmer for alt fra å bygge skoler til å vaksinere mennesker mot forskjellige sykdommer. Nedenfor ser du en reklamefilm for Norges Røde Kors Hjelpekorps. Treffer den deg?

Interesseorganisasjoner

Organisasjoner som jobber for å fremme en interesse, kaller vi interesseorganisasjoner. Her er målet å formidle kunnskap rundt saken de brenner for, og å påvirke folks holdninger i saken. Eksempler på slike organisasjoner er Dyrebeskyttelsen og Naturvernforbundet. Under ser du en video fra en demonstrasjon i 2010, der folk protesterte mot planene om bygging av «monstermaster» i Hardanger.

Learning content

Markedsføringsbegrepet

SubjectEmne

Learning Path

SubjectEmne

Subject Material

SubjectEmne

Tasks and Activites

SubjectEmne

Assessment Resources