Skip to content

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Marked og målgrupperChevronRight
  4. MarkedsføringsbegrepetChevronRight
  5. Offentlig sektorChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Subject Material

Offentlig sektor

I offentlig sektor finner vi organisasjoner og bedrifter som er eid av kommunen, fylkeskommunen eller staten. De fleste kraftselskapene i Norge for eksempel er i kommunalt eie.

Kraftmast. Foto.

Leverandør av viktige tjenester

Organisasjoner og bedrifter i offentlig sektor har som mål å sørge for god infrastruktur i samfunnet vårt. Offentlig sektor har blant annet ansvar for veier, skoler og sykehus. Bedrifter og organisa-sjoner i offentlig sektor mottar ofte midler over statsbudsjettet, slik at de har penger til å løse de oppgavene de er satt til.

Fylkeskommunene eier og driver blant annet de fleste videre-gående skolene i landet. Skolen du går på, er kanskje en bedrift i offentlig sektor?

Mange store bedrifter

Bedriftene i offentlig sektor er ofte store og har mange ansatte. Lokalsykehus for eksempel er ganske store bedrifter. For ikke å snakke om Rikshospitalet – hvor mange ansatte tror du det er der? Hva gjør alle sammen, tror du?

Rikshospitalet i Oslo. Foto.
Rikshospitalet i Oslo er et offentlig sykehus.

Learning content

Markedsføringsbegrepet

SubjectEmne

Learning Path

SubjectEmne

Subject Material

SubjectEmne

Tasks and Activites

SubjectEmne

Assessment Resources