Skip to content

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Marked og målgrupperChevronRight
  4. MarkedsføringsbegrepetChevronRight
  5. Begrepet markedsføringChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Article

Begrepet markedsføring

Bedrifter og organisasjoner må aktivt markedsføre det de tilbyr eller står for. Det er en stor fordel å skille seg ut for å vekke oppmerksomhet.

Demonstrasjon av Greenpeace i Oslo,
Da miljøorganisasjonen Greenpeace demonstrerte på Rådhusplassen i Oslo i 2009, brukte de en luftballong lik en jordklode som var påført slagordet «Stop global warming». Et iøynefallende og klart budskap!

Aktiviteter som skal føre til kjøp

Mens organisasjoner og bedrifter vil informere forbrukerne om varene og tjenestene de selger, er kundene opptatt av å dekke behovene sine. Bedrifter som vil være konkurransedyktige, må derfor også avdekke kundenes behov og tilfredsstille disse. Dersom forbrukerne ikke oppfatter en vare eller tjeneste som relevant for dem, er det lite sannsynlig at de vil kjøpe den. Disse sidene ved markedsføring er underforstått i definisjonen under:

Markedsføring er å planlegge og gjennomføre aktiviteter som fører til byttehandel mellom bedrifter eller organisasjoner på den ene siden og forbrukerne av varene eller tjenestene på den andre.

Bilde av markedsføring på fotballkamp.
Fotballarenaer er et ettertraktet sted å reklamere.

Denne definisjonen er noe snever, for markedsføring kan også innebære å formidle og «selge» bestemte verdisyn og holdninger. Både humanitære og politiske organisasjoner bruker forskjellige markedsføringstiltak for å nå fram med budskapet sitt.

Et eksempel på vellykket markedsføring

Under ser du en reklame for Grandiosa Lørdagspizza fra Stabburet. Grandiosa Lørdagspizza kom i 2006, og ble lansert sammen med Lars Kilevolds sang ‘Respekt for Grandiosa’. I 2006 lå sangen på VG-lista i 17 uker. Dermed kan vi kanskje si at Stabburet har lyktes med markedsføringen av lørdagspizzaen sin?

Learning content

Markedsføringsbegrepet

SubjectEmne

Learning Path

SubjectEmne

Subject Material

SubjectEmne

Tasks and Activites

SubjectEmne

Assessment Resources