Skip to content

 1. Home
 2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
 3. Marked og målgrupperChevronRight
 4. MarkedsføringsbegrepetChevronRight
 5. Oppgaver til filmen SneakerheadzChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Tasks and Activites

Oppgaver til filmen Sneakerheadz

Sneakers har gått fra å være en subkultur til å bli allemannseie. Filmen Sneakersheadz viser hvordan mote- og reklamebransjen hentet inspirasjon fra hiphop- og skate-kulturen for å nå ut til målgruppen med skoene de selger.

En ung jente tar bilde av joggeskoene sine med mobiltelefon. Foto.
Sneakers er en del av motebildet og noe mange unge er opptatt av.

A Til refleksjon og diskusjon i tema trend:

 1. På hvilken måte er sneakers trend?
 2. Hva kjennetegner utviklingen av sneakers som trend?
 3. Innenfor hvilke stilretninger kan man plassere sneakers?
 4. Hvor viktig er dine par sneakers for deg? Gi et utdypende svar.
 5. Spør en person som vokste opp på 80–90-tallet, om han eller hun husker de første sneakersene sine, og hvilke følelser han eller hun hadde for disse skoene.

B Til refleksjon og diskusjon i tema markedsføring:

 1. Beskriv hva som er typisk for markedsføringen av sneakers slik den blir beskrevet i filmen.
 2. Beskriv hva som er typisk for markedsføringen av sneakers slik du eller dere opplever den i dag.
 3. Diskuter flere løsninger for hvordan dere tenker dere sneakers skal markedsføres i 2050. Ta i betrakning kjennskap til voldsbruk i USA, et utvidet og globalt marked, og at Internett fins også i framtida. Muligens inneholder dessuten fremtidas sko avansert teknologi?
 4. Presenter løsningene for klassen, sammen med en skisse til en markedføringsplan og ideer til medieprodukter som kan brukes i markedsføringsarbeidet.

Learning content

Markedsføringsbegrepet

SubjectEmne

Learning Path

SubjectEmne

Subject Material

SubjectEmne

Tasks and Activites

SubjectEmne

Assessment Resources