Skip to content

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Psykologi og kjøpsatferdChevronRight
  4. KjøpsprosessenChevronRight
  5. Kjønnsrollespesialisering i kjøpssituasjonerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Subject Material

Kjønnsrollespesialisering i kjøpssituasjoner

Noen typer kjøpsavgjørelser blir i all hovedsak tatt av kvinner, andre først og fremst av menn. Selv om vi oppfatter kvinner og menn som likestilte i Norge, er det fortsatt slik at kvinner og menn tar hovedansvar for ulike deler av husholdningen. Dette er et interessant faktum for en markedsfører.

Ken og Barbie. Foto.

Hvem avgjør hvilke typer kjøp?

Dersom du klikker på kollasjen, får du opp en illustrasjon som viser hvem som foretar hvilke kjøp i familien. Typiske fellesavgjørelser er kjøp som ferie, utdanning, bolig og fornøyelser. Men kvinnen tar avgjørelser om mat, barneklær, kjøkkenredskap og vaskemidler, mens mannen har det siste ordet når hageredskap, bil, livsforsikring og annen forsikring skal kjøpes.

Statistikken over kjøpsvanene til menn og kvinner taler sitt tydelige språk: Likestillingen kan ikke sies å ha kommet særlig langt på akkurat dette området.

Bildekollasj som illustrerer kjønnsrollespesialisering i kjøpssituasjoner.
Her ser du hvilke kjøp som domineres av menn og av kvinner.

Learning content

Kjøpsprosessen

SubjectEmne

Subject Material

SubjectEmne

Tasks and Activites

SubjectEmne

Assessment Resources

SubjectEmne

External resources