Skip to content

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Psykologi og kjøpsatferdChevronRight
  4. KjøpsprosessenChevronRight
  5. Evaluering av alternativerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Subject Material

Evaluering av alternativer

Hvilke reelle alternativer har du egentlig som kan dekke behovet ditt? Dette er spørsmålet du stiller deg i den tredje fasen av kjøpsprosessen: evaluering av alternativer. Hva er det som begrenser valgmulighetene dine?

Seilbåtutstilling. Foto.
Dersom du gjerne vil seile, finnes det teoretisk sett flere muligheter. Du kan kjøpe båt selv, du kan leie, du kan bestille en seilbåtferie, og så videre.

Hva er viktigst for deg?

Når du har funnet ut hva som finnes av løsninger på ditt problem, må du vurdere kritisk hvilke alternativer som er reelle løsninger for deg. Du må undersøke alle forhold som er av betydning for at du skal bli fornøyd med valget ditt, som for eksempel:

  • Hva koster produktet?
  • Er produktet funksjonelt? Gjør det jobben sin?
  • Hvordan er det utformet – altså hvilket design har det?
  • Hvordan er kvaliteten på produktet?
  • Alt i alt: I hvilken grad løser produktet problemet ditt?

Høy- og lavinvolveringsprodukter

Tømmerhytte med sjøutsikt i en avis-annonse. Foto.
Bolig er et høyinvolveringskjøp. Mange bruker lang tid på å vurdere alternativer før de bestemmer seg.

Du bruker mer tid på denne fasen dersom du kjøper noe som representerer en høy økonomisk risiko for deg, og du bruker mindre tid dersom det er snakk om et rutineprodukt. Kjøper du et lavinvolveringsprodukt, som en deodorant eller en hårstrikk, bruker du vanligvis kort tid på denne beslutningen. Kjøper du derimot et høyinvolveringsprodukt, som et hus eller en båt, blir vurderingsfasen gjerne lang.

Helhetsvurdering

Syklist. Foto.
Fulldemping, vekt, antall gir eller pris: Hva synes du er viktigst?

Vanligvis har du også en del meninger om hvor viktige de ulike egenskapene er. Noen egenskaper må kanskje være til stede for at du skal vurdere produktet i det hele tatt, mens du kan godta lavere skår på enkelte mindre vesentlige punkter dersom helheten tilfredsstiller kravene dine. La oss si at du vil kjøpe en sykkel. Du ønsker at sykkelen skal ha støtdemper, minst 20 gir og en vekt på maksimalt 10 kilo. Du vil også at den ikke skal koste mer enn 6000 kroner. Det viser seg at du finner en sykkel til 5500 kroner. Den har 21 gir og demper, men den veier 11 kilo. Du synes at den lave prisen kompenserer for den ekstra kiloen, og konkluderer med at dette kan være et godt kjøp for deg.

Learning content

Kjøpsprosessen

SubjectEmne

Subject Material

SubjectEmne

Tasks and Activites

SubjectEmne

Assessment Resources

SubjectEmne

External resources