TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Kjør kamera!

Piktogram for filmoppgave

Velg program selv

Bruk valgfritt program for å lage film denne gangen: Photostory, Moviemaker, Prezi, GoAnimate eller et annet program dersom du foretrekker det. Bruk gjerne musikk, stemme og skrift for å forklare det dere synes bør komme frem av poenger. Presenter filmen deres for klassen.

Markedsinformasjonssystemet til en dagligvarebutikk

Nå skal du få lov til å tenke gjennom hvordan et MIS kan se ut for en bedrift i dagligvarebransjen, for eksempel Joker, CoopPrix eller Meny – eller en annen butikk som du kjenner til. Bla deg tilbake i kapittelet og repeter hva som hører med til MIS-et til en organisasjon. Prøv å finne eksempler på alle delene av MIS-et for dagligvarebutikken dere har valgt.

Be klassen om tilbakemelding: De skal peke på én ting ved filmen som var spesielt bra, samt én ting som dere kan gjøre bedre.

Learning content

Markedsinformasjonssystemet (MIS)

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs