Skip to content

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. KonkurransemidleneChevronRight
  4. P for påvirkningChevronRight
  5. MottakerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Subject Material

Mottaker

Mottakeren er den eller de personene eller gruppene en organisasjon ønsker å nå gjennom markedsføringen sin, de som utgjør målgruppen. Skal man nå dem, må man også kjenne markedssegmentene.

Illustrasjon av en person som hvisker noe i øret til en annen person.

Når vi snakker om mottaker i markedskommunikasjon, mener vi den eller de personene, gruppene, bedriftene eller enhetene som en organisasjon ønsker å nå med budskapet sitt. Det er viktig at organisasjonen har gjort et grundig segmenteringsarbeid på forhånd, slik at den sikter seg inn mot det riktige segmentet og de riktige målgruppene for produktet sitt.

Hvordan finne de riktige segmentene og målgruppene?

Repeter det du lærte om segmentering ved å gå gjennom lysbildeserien Segmenter og målgrupper (lysbildeserie).

Learning content

P for påvirkning

SubjectEmne

Learning Path

SubjectEmne

Subject Material

SubjectEmne

Tasks and Activites

SubjectEmne

Assessment Resources