Skip to content

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. KonkurransemidleneChevronRight
  4. P for påvirkningChevronRight
  5. Oppgave om reklamefilmChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Oppgave om reklamefilm

For første gang har Operasjon Dagsverk (OD) laget en kampanjefilm. Med utgangspunkt i denne filmen skal du jobbe med kommunikasjonsmodellen og ulike former for massekommunikasjon.

Oppgave 1

Se reklamefilmen for Operasjon Dagsverk én eller flere ganger.

Etter at du har sett reklamefilmen, skal du reflektere over følgende:

  1. Hvem er avsenderen i denne reklamefilmen, og hvem er målgruppe/mottakere?
  2. Hva er budskapet, og hvordan blir dette kodet og dekodet?
  3. Hva mener du kan oppfattes som støy i denne filmen?

Oppgave 2

Foreslå andre former for massekommunikasjon som OD kan benytte. Vurder om budskapet bør kodes annerledes enn i reklamefilmen, dersom man bruker andre kommunikasjonsformer.

Learning content

P for påvirkning

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs