Skip to content

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. KonkurransemidleneChevronRight
  4. P for plassChevronRight
  5. Undervisningsopplegg for lærerChevronRight
AssessmentResourceVurderingsressurs

Vurderingsressurs

Undervisningsopplegg for lærer

P for plass

Her er et forslag til hvordan du som lærer kan bruke fagstoffet og oppgavene i emnet P for plass. Hensikten er at elevene skal få arbeide med stoffet på en aktiv og variert måte, og at de får tatt alle sansene i bruk.

Uke Forelesning Oppgaver
1

Når dere skal starte på det nye temaet, kan du bruke lysbildeserien. Lag summegrupper og løs oppgavene i lysbildeserien fortløpende, slik at dere varierer mellom forelesning og diskusjon.

Gjør oppgavene i Nyhetsdrypp for å forsterke koblingen til virkelige bedrifter og saker.

La elevene gjøre quizoppgaven P for plass: Test deg selv! individuelt.

La elevene jobbe i grupper med oppgaven Lær med digital tavle!. Presenter resultatene for klassen.

La elevene skrive blogg, enten ved å finne sine egne tema eller ved å skrive om et tema fra Satt på spissen-oppgaven.

2 Gjør oppgaven Satt på spissen for å komme inn i stoffet igjen. Sørg for å belyse flere sider ved saken ved å gi elevene ulike synspunkter de skal forsvare – uansett hvor enige eller uenige de er i utgangspunktet.

Elevene bør fortsette på Skriftlig oppgave: Følg en bedrift! i de samme gruppene som de har hatt hele skoleåret.

Velg ut noen grupper som får presentere Muntlig oppgave: Følg en bedrift!.

La elevene gjøre repetisjonsoppgaven i På’n igjen! i par.

Learning content

P for plass

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs