Skip to content

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. KonkurransemidleneChevronRight
  4. P for plassChevronRight
  5. Satt på spissenChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Satt på spissen

Logo for diskusjonsoppgave

Spørsmål til debatt

Her har du noen utsagn du kan diskutere med den du sitter ved siden av, eller dere kan diskutere i klassen. Husk at det er lov å mene «ekstreme» ting. Det kan være en fin øvelse å sette ting på spissen for å få brukt ord og begreper i en faglig aktuell sammenheng. Dette vil du ha stor nytte av både på prøver og til eksamen.

Distribusjon til enhver pris?

  • «Uansett hvor en butikk ligger, vil alltid de riktige kundene finne frem til den og bruke den. Distribusjon i geografisk betydning har derfor et overdrevent fokus.»
  • «Distribusjon gjør markedsføring til en miljøsynder.» Hva slags påvirkning har distribusjon nasjonalt og globalt? Diskuter hva vi kan gjøre for å minimere miljøpåvirkningen. Kan distribusjon bli bærekraftig?
  • «Graden av distribusjon har mindre betydning enn vi vil ha det til. Selv om Ferrari hadde vært solgt på hvert gatehjørne, ville den fortsette å ha den samme eksklusive posisjonen på grunn av den høye prisen.»

Learning content

P for plass

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs