Skip to content

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. KonkurransemidleneChevronRight
  4. P for plassChevronRight
  5. Franchise-kjederChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Franchise-kjeder

7-Eleven-storkioskene er en amerikansk kjede som er organisert etter franchiseprinsippet, som betyr at franchise-giveren, eieren av navnet og produktet 7-Eleven, gir en annen person tillatelse til å åpne sin egen 7-Eleven-butikk. Denne har selvstendig ansvar for daglig drift og økonomisk resultat.

7-Eleven skilt. Foto.

Starthjelp og stordriftsfordeler

Franchisegiveren bidrar ofte med langt mer enn bare selve retten til å bruke et innarbeidet merke, for eksempel opplæring og annen bistand til å komme i gang. Dessuten nyter franchisetakeren vanligvis godt av en rekke felles tjenester når det gjelder markedsføring, administrasjon og innkjøp. Med andre ord: Franchisebutikken får stordriftsfordeler. Gå inn på nettsidene til 7-Eleven! Under fanen «Jobb i 7-Eleven» finner du interessant informasjon om franchisingsystemet deres.[1]

Bilde av et McDonald's-skilt.
McDonald's er en internasjonal franchisekjede som har mange restauranter i Norge. Hva er likt ved samtlige McDonald's-restauranter

Ufravikelige rammer

Utad fremstår en franchiseorganisasjon som en gruppe bedrifter som tilbyr varene eller tjenestene sine under felles merke og med uniformerte utsalg, en felles profil og et nokså likt sortiment. Alle franchisetakerne forplikter seg til å godta de rammene som franchisegiveren setter for driften.

Royalty

Vanligvis betaler franchisetakeren en engangsavgift for retten til å delta i franchisesamarbeidet. I tillegg kommer en viss prosent av den månedlige omsetningen – såkalt royalty.

  1. 1«Samarbeidsformer». Kjetil Sander. Kunnskapssenteret.com. 2004.

Learning content

P for plass

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs