Skip to content

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. KonkurransemidleneChevronRight
  4. P for plassChevronRight
  5. P for plassChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

P for plass

Det store spørsmålet innen distribusjon er, litt enkelt formulert: Hvor skal butikken ligge? Som markedsførere er vi opptatt av at kundene våre lett skal finne oss. Da må vi være fysisk til stede med et utsalg der hvor kundene våre ferdes.

Bilde av butikkskilt med ordet "plass".

En organisasjon må vurdere nøye hvor den ønsker å selge produktene sine: Hvilket strøk passer for produktene våre? Hva selges i nabobutikkene, og hvilken målgruppe henvender de seg til? Hvordan passer våre egne produkter og målgrupper til det nabobutikkene tilbyr?

Distribusjon

Det å velge rett utsalgssted er svært viktig når vi snakker om plass, men plass som markedsføringsverktøy handler om mer. Det omfatter alt det arbeidet som er nødvendig for å få varer og tjenester plass, det vil si ut til kundene, på en effektiv måte. Vi bruker begrepet distribusjon om denne prosessen, og å distribuere betyr «å fordele eller sende ut noe». Vi kan si at distribusjon er alt som skjer med en vare fra den produseres til den når kunden.

Bilde av en kvinne med Louis Vuitton-veske.
Vil en Nille-butikk være en selvskreven nabo til en Louis Vuitton-butikk, som selger svært dyre og eksklusive varer? Eller tiltrekker de to typene butikker til seg ulike kundegrupper?

Tilgjengelighet

Alle virksomheter er avhengige av å få levert varer eller tjenester til kundene sine på rett sted og til rett tid. Derfor er beslutningene en bedrift tar på dette området, ofte avgjørende for om man vil lykkes eller ikke. Nøkkelordet innenfor distribusjon er tilgjengelighet, enten i butikk, på nett, på telefon eller på andre steder der det måtte være viktigst for en bedrift å være tilgjengelig for sine kunder.

Transport og lagring

Distribusjonen kan gå direkte fra produsent til sluttbruker, eller den kan gå gjennom ett eller flere mellomledd på veien til kunden. Dersom distribusjonen går via mellomledd, blir det nødvendig med både transport og lagring på ett eller flere steder. Transport og lagring er et stort fagfelt i seg selv, og vi vil bare kort omtale det i dette kapittelet.

Learning content

P for plass

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs