Skip to content

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Organisasjon og ledelseChevronRight
SubjectEmne

TOPIC

Organisasjon og ledelse

I emnet organisasjon og ledelse lærer du hvordan organisasjoner kan bygges for å operere på en effektiv måte slik at menneskene som jobber der, får brukt sine kunnskaper og kan yte sitt beste.

Smiley holdt opp foran et ansikt. Foto.

Organisasjoner kan bygges for å operere slik at de menneskelige ressursene blir brukt på best mulig måte. Man må da vite hvordan bedriftskulturer virker på mennesker, hvordan kulturer kan variere, og hvordan man kan endre dem hvis man vil.

Topics

Organisasjon og ledelse

  • Organisasjonsoppbygging

    Organisasjonsbygging dreier seg om hvor mange lag med ledere man vil ha, beslutningsprosesser, og hvordan få riktig person på rett plass.

  • Organisasjonskultur

    Om organisasjonskultur og hva bedriftsledere kan gjøre for å utvikle organisasjonskulturen i en bedrift.