Brønnteknikk

 1. Home
 2. BrønnteknikkChevronRight
SubjectEmne

Emner

Filter

 • Leting og boring

  Leting og boring dekker kompetansemålene til programfaget i brønnteknikk Vg2. Det inkluderer blant annet geologi, boring og boreutstyr.

 • Komplettering, produksjon og brønnvedlikehold

  Komplettering, produksjon og brønnvedlikehold er et av programfagene i brønnteknikk. Her omtales blant annet reservoar, komplettering og brønnvedlikehold.

 • HMS og kvalitet

  HMS og kvalitet i brønnteknikk beskriver relevante arbeidssituasjoner og regelverk for sikkerhet, helse og miljø.

Current

Elevenes arbeidsmiljølov

Alle elever i videregående skole har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Hva vet du om dette temaet?

Om Brønnteknikk

Elev foran BOP-panel. Foto.

Om Brønnteknikk

De nyutviklede læringsressursene er laget i tett samarbeid med bransjen, og er beriket med animasjoner, interaktiviteter og videoer. Målet er å kunne løfte læringen langt utover det en tradisjonell lærebok kan gjøre. Innholdet er lenket til de nye kompetansemålene som gjaldt fra skolestart 2016. Konkretisering av kompetansemålene finnes i introduksjonen til læringsstiene. Redaksjonen foreslår bruk av omvendt klasserom (flipped classroom) i emnene. Da kan elevene forberede seg ved hjelp av video, animasjon eller tekst, og undervisningstimene kan brukes til oppklaring av spørsmål, oppgaveløsning og fordypning i emnene.

New content

Newsletter

Stay updated! Subscribe to the latest news from NDLA.

Twitter

Facebook