Skip to content

 1. Home
 2. BiologiChevronRight
 3. Funksjon og tilpasningChevronRight
SubjectEmne

TOPIC

Funksjon og tilpasning

I dette hovedområdet skal vi se på hvordan funksjon, adferd, vekst og formering hos både planter og dyr har tilpasset seg ulike levevilkår og utviklet seg gjennom tidene. Når du jobber med "Funksjon og tilpasning", har du nytte av bakgrunnskunnskap fra ”Cellebiologi” og ”Fysiologien til mennesket”.

Tiur og røy på spillplass. Foto.

Funksjon og tilpasning til levested og miljø

På jorden er det et enormt mangfold av livsformer tilpasset nettopp sitt levested. Dette gjelder både trekk knyttet til bygning og funksjon, adferd, vekst og formering. Hvordan har de tilpasset seg til sitt miljø, og hvordan kan man sette det i sammenheng med utvikingen av livet på jorden?

Topics

Funksjon og tilpasning

 • Gassutveksling hos ulike dyregrupper

  Opptak av oksygen og utskillelse av karbondioksid kalles gassutveksling. Noen dyr gjør dette direkte over overflaten. Andre har egne respirasjonsorgan.

 • Sirkulasjon hos ulike dyregrupper

  Stoffer må transporteres rundt i kroppen. Noen organismer har direkte transport inn og ut av cellene, mens andre har egne organsystemer for transport.

 • Ekskresjon hos ulike dyregrupper

  Ekskresjon er prosessen der dyr skiller ut nitrogenholdig avfall fra kroppen.

 • Formering

  Nøkkelen til evolusjonen ligger i organismenes evne til å formere seg. Bare gjennom vellykket formering kan en art overleve på lang sikt.

 • Formering hos dyr

  I dette emnet skal du få oversikt over ulike strategier dyrene bruker for å formere seg.

 • Formering hos planter

  Bli kjent med hvordan planter har utviklet sine formeringsstrategier, fra et liv i vann til et liv på land for 500 millioner år siden.

 • Transport i planter

  Utviklingen av et indre transportsystem har vært helt avgjørende for karplantenes suksess på landjorda.

 • Vekst og utvikling hos planter

  I dette emnet skal vi se nærmere på hvilke ytre faktorer som påvirker planters vekst og utvikling.

 • Tilpasninger hos planter

  Planter har tilpasset seg det mlijøet de lever i. Tilpasninger er viktige for å overleve og reprodusere.

 • Adferd hos dyr

  Etologi er læren om dyrs adferd. Den tar utgangspunkt i hvordan dyr oppfører seg i sitt naturlige miljø.