Skip to content

 1. Home
 2. BiologiChevronRight
 3. CellebiologiChevronRight
SubjectEmne

TOPIC

Cellebiologi

Celler er livets minste byggestein og selve grunnenheten i alle levende organismer. I encellede organismer fungerer ei celle alene. I flercellede organismer kommuniserer og samarbeider cellene med hverandre.

Celler – stor variasjon og mange likheter

Celler varierer mye i utseende og størrelse. Til tross for dette har alle celler mange fellestrekk.

Du skal se nærmere på både likheter og forskjeller i oppbygginga av ulike celletyper, og forklare hvilken funksjon ulike deler har.

Bakterier og virus er små organismer som har stor innvirkning på livet til oss mennesker, på godt og vondt. Det viktig å ha kunnskap om hvordan bakterier og virus formerer seg, slik at vi kan beskytte oss mot de som er skadelige, og ta vare på de vi trenger.

I dette hovedområdet skal vi få innsyn i mange av de fascinerende og livsviktige prosessene som foregår inne i cellene, samt oppbygning og formering til bakterier og virus.

Topics

Cellebiologi

 • Celler og organeller

  Cellene deles inn i to hovedtyper etter deres indre struktur og organeller, nemlig prokaryote og eukaryote.

 • Transport gjennom cellemembranen

  Cellemembranen fører streng kontroll med hva som slippes inn og ut av en celle. Transporten over membranen kan være både aktiv og passiv.

 • Prokaryote celler – bakterier

  Prokaryote celler er de første cellene som oppstod. Hvilke prokaryote organismer har vi, og hvordan er de oppbygd?

 • Virus

  Virus er ikke oppbygd av celler, de er partikler som består av arvestoff pakket inn i en proteinkappe. De regnes ikke som levende organismer.